ORANT - logo firmy je prevzaté z tepanej pracky opasku z 9. storočia, nájdenej v archeologickej veľkomoravskej lokalite Mikulčice a predstavuje adorujúcu postavičku. ORANT je od r. 2002 ochrannou známkou ateliéru a vyjadruje úctu k národnej histórii, snahu o zachovanie kultúrnej identity a tvorivej invencie v živote človeka.