Mojim krédom v architektonickej tvorbe

je harmonizácia vnútorných vzťahov a prvkov

v riešenom priestore.
 "